Ngày 22 tháng 3, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Trần Duy Ngọc-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, lãnh đạo xã cùng 68 đại biểu chính thức.