Ngày 23/3/2023 tại Hội trường UBND phường tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại biểu thị xã đồng chí Nguyễn Văn Ý, chính trị viên, Ban CHQS thị xã. Chủ trì ...