Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
41 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.269
Online: 9

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC
Chủ tịch
 
Phó Chủ tịch
NGUYỄN HOÀNG OANH
Phó Chủ tịch
HUỲNH TIẾN DŨNG
Chỉ huy trưởng Quân sự
VÕ NGỌC TUYỂN
Trưởng Công an
ĐINH VĂN TOÀN