Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
41 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.303
Online: 10

7 CHỨC DANH CÔNG CHỨC PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC

VÕ THỊ MỸ LAM

LÊ THÀNH TÂN

 

Công chức Địa chính - Đầu tư - Xây dựng - Môi trường
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
Công chức Tài chính - Kế toán
TRẦN CỦA
Công chức Văn hóa - Xã hội
LÊ THỊ HỒNG DIỆU
LÊ THỊ MỸ LAM
Công chức Văn phòng - Thống kê
ĐINH VĂN LẮM
NGUYỄN CÔNG
Công chức Tư pháp - Hộ tịch